Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: [ 9 พฤษภาคม 2561 | เข้าอ่าน 496 ครั้ง]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักโภชนาการ,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร,ตำแหน่งพนักงานประจำตึก,ตำแหน่งแม่บ้าน,ตำแหน่งคนสวน,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: [ 1 พฤษภาคม 2561 | เข้าอ่าน 344 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ ่-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: [ 25 เมษายน 2561 | เข้าอ่าน 502 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ :: [ 22 เมษายน 2561 | เข้าอ่าน 223 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ :: [ 10 เมษายน 2561 | เข้าอ่าน 1714 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งแม่บ้าน ตำแหน่งคนสวน ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล :: [ 5 เมษายน 2561 | เข้าอ่าน 300 ครั้ง]
 
หน้า : << [1] [2] [3] [4] >>
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel