Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดังนี้ 1.เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง 2.เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 เครื่อง 3.เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในเลือด โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง 4.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง 5.เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ(IVUS.) โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารุถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30น.-16.30น. :: [ 21 พฤศจิกายน 2560 :: [ 21 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 26 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: [ 20 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 18 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel