Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๘๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 31 ตุลาคม 2560 | เข้าอ่าน 33 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Fosfomycin 4 g inj. :: [ 20 ตุลาคม 2560 | เข้าอ่าน 26 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เครื่อง :: [ 19 ตุลาคม 2560 | เข้าอ่าน 34 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Etoricoxib 90 mg tab :: [ 18 ตุลาคม 2560 | เข้าอ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Etonogestrel implant 68 mg. :: [ 18 ตุลาคม 2560 | เข้าอ่าน 24 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Ertapenem 1 g :: [ 18 ตุลาคม 2560 | เข้าอ่าน 31 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel