โรงพยาบาลหัวหิน
  032-523000 admin@huahinhospital.go.th       | Login
             
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 10 มีนาคม 2558 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป :: [ 26 กุมภาพันธ์ 2558 | เข้าอ่าน 276 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. - ๑๑.๐๐น. กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป :: [ 17 กุมภาพันธ์ 2558 | เข้าอ่าน 278 ครั้ง]
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาสามารถดูพัสดุชำรุดที่จะจำหน่าย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาเดียวเท่านั้น) กำหนดประมูลพัสดุในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป :: [ 13 มกราคม 2558 | เข้าอ่าน 274 ครั้ง]
สอบราคาซื้อยา Amiodarone Inj. 150 mg/3 ml :: [ 30 ธันวาคม 2557 | เข้าอ่าน 284 ครั้ง]
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาสามารถดูพัสดุชำรุดที่จะจำหน่าย วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาเดียวเท่านั้น) กำหนดประมูลพัสดุในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป :: [ 3 กันยายน 2557 | เข้าอ่าน 286 ครั้ง]
โครงการประกวด The Star 5 โรงพยาบาลหัวหิน :: [ 17 มิถุนายน 2557 | เข้าอ่าน 274 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อรวมเขต :: [ 29 มกราคม 2557 | เข้าอ่าน 280 ครั้ง]