Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 21 สิงหาคม 2560 | เข้าอ่าน 57 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์หลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจระนาบเดียวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 18 สิงหาคม 2560 | เข้าอ่าน 50 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อวัสดุการแพทย์หลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจระนาบเดียวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 1 สิงหาคม 2560 | เข้าอ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถปิ๊กอัพ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00น.เป็นต้นไป :: [ 26 กรกฎาคม 2560 | เข้าอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.)เครื่องช่วยหายใจสำหรับ Non-invasive mode สำหรับทารกแรกเกิด ประกอบด้วยการทำงานมาตรฐาน Non-invasive mode (Duopap,02 high flor) จำนวน 1 เครื่อง 2.)ชุดอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด(Intensive Care infant Warmer) จำนวน 1 เครื่อง 3.)เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic พร้อมภาพกระตุ้นหัวใจและวัดออกซิเจนในเลือด(Neonate defibrillator) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป) :: [ 19 กรกฎาคม 2560 | เข้าอ่าน 50 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel