Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ :: [ 14 มิถุนายน 2561 | เข้าอ่าน 25 ครั้ง]
ใบรายงานการทบทวนความเสี่ยง :: [ 30 เมษายน 2561 | เข้าอ่าน 41 ครั้ง]
2 P Safety 2018 :: [ 30 เมษายน 2561 | เข้าอ่าน 34 ครั้ง]
แบบรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงทั่วไป :: [ 30 เมษายน 2561 | เข้าอ่าน 33 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel