โรงพยาบาลหัวหิน
  032-523000 admin@huahinhospital.go.th       | Login
             
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา :: [ 25 พฤษภาคม 2561 | เข้าอ่าน 352 ครั้ง]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: [ 9 พฤษภาคม 2561 | เข้าอ่าน 2336 ครั้ง]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักโภชนาการ,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร,ตำแหน่งพนักงานประจำตึก,ตำแหน่งแม่บ้าน,ตำแหน่งคนสวน,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: [ 1 พฤษภาคม 2561 | เข้าอ่าน 362 ครั้ง]
หน้า : << [1] [2] [3] [4] [5] >>