Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิดพร้อมชุดวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00น.เป็นต้นไป :: [ 19 มกราคม 2560 | เข้าอ่าน 210 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.00น.เป็นต้นไป :: [ 19 มกราคม 2560 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดจ้างเหมาบริการให้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๑,๖๐๐ ครั้งหรือระยะเวลา ๑ ปี (เพื่่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ) :: [ 16 มกราคม 2560 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel