Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 29 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 206 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 29 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 212 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 350ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 10 มกราคม 2560 14.00น.เป็นต้นไป :: [ 27 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 212 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 2 ชุด (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 14 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 9 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ผ้า เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 2 - 19 ธันวาคม 2559 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 2 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 215 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2559 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 1 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 209 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดเครื่องกำเนิดแสงและเครื่องแปลงสัญญาณด้วยระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2559 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 1 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 214 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความชัดสูง 3 หัวตรวจ พร้อม Biopsy จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2559 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 1 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel