Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2559 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 1 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2559 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 1 ธันวาคม 2559 | เข้าอ่าน 217 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 22 พฤศจิกายน 2559 | เข้าอ่าน 209 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความชัดสูง 3 หัวตรวจ พร้อม Biopsy จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 22 พฤศจิกายน 2559 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดเครื่องกำเนิดแสงและเครื่องแปลงสัญญาณด้วยระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 22 พฤศจิกายน 2559 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 22 พฤศจิกายน 2559 | เข้าอ่าน 215 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 21 พฤศจิกายน 2559 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ และผู้ที่ประสงค์จะมาเสนอราคาจะต้องเข้ามาทดสอบเคมีภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 14.00น.เป็นต้นไป) :: [ 31 ตุลาคม 2559 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเติมน้ำยาอัตโนมัติ จำนวน 6 รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ทดสอบระบบการติดตั้งน้ำยาระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 14.00น.เป็นต้นไป) :: [ 19 ตุลาคม 2559 | เข้าอ่าน 215 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อร่วมเขตสุขภาพที่ 5 :: [ 14 ตุลาคม 2559 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel