Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้า เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 79 รายการ (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 11 ตุลาคม 2559 | เข้าอ่าน 214 ครั้ง]
จ้างทำป้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีตกลงราคา :: [ 21 กันยายน 2559 | เข้าอ่าน 216 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 19 - 26 กันยายน 2559 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 19 กันยายน 2559 | เข้าอ่าน 210 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 19 - 26 กันยายน 2559 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 19 กันยายน 2559 | เข้าอ่าน 222 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 13 - 26 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 27 กันยายน 2559 14.00น.เปินต้นไป) :: [ 13 กันยายน 2559 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 12 กันยายน 2559 | เข้าอ่าน 216 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 12 กันยายน 2559 | เข้าอ่าน 221 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel