032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างเครื่องมือระบบ Ultrasonic จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร แบบ 1 หลุม จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร แบบ 1 หลุม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ :: [ 22 มิถุนายน 2561 | เข้าอ่าน 34 ครั้ง]