032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งคนสวน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๖ อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๓ อัตรา ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: [ 10 กันยายน 2561 | เข้าอ่าน 70 ครั้ง]
หน้า : << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >>