032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๕ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๘ อัตรา ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๙ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๕ อัตรา ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑๐ อัตรา :: [ 28 มิถุนายน 2561 | เข้าอ่าน 533 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา :: [ 11 มิถุนายน 2561 | เข้าอ่าน 280 ครั้ง]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๕ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๘ อัตรา ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๘ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๕ อัตรา ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑๐ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา :: [ 6 มิถุนายน 2561 | เข้าอ่าน 2429 ครั้ง]
หน้า : << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>