Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 14.00น.เปินต้นไป) :: [ 3 ธันวาคม 2558 | เข้าอ่าน 223 ครั้ง]
ร่างประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ 10ชั้น เป็นอาคาร คสล.10ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31182 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558 :: [ 10 พฤศจิกายน 2558 | เข้าอ่าน 204 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ไม่รวมชุดกำเนิดแสง จำนวน 1 ชุด (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 14.00น.เปินต้นไป) :: [ 26 ตุลาคม 2558 | เข้าอ่าน 208 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2558 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 16.00น. :: [ 20 ตุลาคม 2558 | เข้าอ่าน 207 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2558 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 16.00น. :: [ 19 ตุลาคม 2558 | เข้าอ่าน 200 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2558 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 16.00 น. :: [ 16 ตุลาคม 2558 | เข้าอ่าน 212 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทล โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เตียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2558 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 16.00 น. :: [ 16 ตุลาคม 2558 | เข้าอ่าน 207 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 8-20 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 14.00น.เปินต้นไป) :: [ 8 ตุลาคม 2558 | เข้าอ่าน 210 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel