Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมทางเดินเชื่อม ชั้นที่ ๓ และ ๔ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐น. กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. เป็นต้นไป) :: [ 9 มีนาคม 2558 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องพักผู้ป่วยพิเศษ คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลหัวหิน ๓ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. ถึง ๑๑.๐๐น. ยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๒.๐๐น. :: [ 27 กุมภาพันธ์ 2558 | เข้าอ่าน 218 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเคมีซักผ้า จำนวน 6 รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอราคาซื้อระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 มีนาคม 2558 และทดสอบระบบการติดตั้งน้ำยา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 และเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) :: [ 17 กุมภาพันธ์ 2558 | เข้าอ่าน 208 ครั้ง]
ประกาศเพิ่มเติมสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เครื่องผ้า จำนวน 19 รายการ (ขอเลื่อนกำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อจากวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันเปิดซองสอบราคาซื้อ จากวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (โดยผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้า จำนวนอย่างละ ๑ ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซักล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนทำการเปิดซอง ) :: [ 29 มกราคม 2558 | เข้าอ่าน 219 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดวามจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รับเอกสารประกวดราคาซื้อระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2557 ยื่นซองทางด้านเทคนิคในวันที่ 6 มกราคม 2558) :: [ 18 ธันวาคม 2557 | เข้าอ่าน 204 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel