Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาสามารถดูพัสดุชำรุดที่จะจำหน่าย วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาเดียวเท่านั้น) กำหนดประมูลพัสดุในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป :: [ 3 ตุลาคม 2557 | เข้าอ่าน 204 ครั้ง]
ประกาศเพิ่มเติม ขอเลื่อนกำหนดวันรับและยื่นซองสอบราคาจากวันที่ ๑๕-๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑๕-๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และวันเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า-แบตเตอรี่ 12V-100AH จำนวน ๙๖ ลูก จากวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป :: [ 29 กันยายน 2557 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาสามารถดูพัสดุชำรุดที่จะจำหน่าย วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาเดียวเท่านั้น) กำหนดประมูลพัสดุในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป :: [ 23 กันยายน 2557 | เข้าอ่าน 209 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างห้องน้ำผู้พิการ ชาย -หญิง ตามแบบประมาณการช่างโยธา ณ รพ.สต.ห้วยไทรงาม (กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 23 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. รับและยื่นเอกสารสอบราคาจ้างระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป :: [ 9 กันยายน 2557 | เข้าอ่าน 210 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างห้องน้ำผู้พิการ ชาย -หญิง ตามแบบประมาณการช่างโยธา (กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 10 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. รับและยื่นเอกสารสอบราคาจ้างระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป :: [ 27 สิงหาคม 2557 | เข้าอ่าน 203 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างห้องน้ำผู้พิการ ชาย -หญิง ตามแบบประมาณการช่างโยธา (กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 3 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. รับและยื่นเอกสารสอบราคาจ้างระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป :: [ 25 สิงหาคม 2557 | เข้าอ่าน 195 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความถี่สูงและชนิดควบคุมสามัญ High Freqrency Oscillator Ventilator (HFOV) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอราคาซื้อระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557 และเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) :: [ 24 กรกฎาคม 2557 | เข้าอ่าน 207 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel