032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออกซิเจนเหลวพร้อมติดตั้งระบบฯ จำนวน 400,000 ลูกบาศก์เมตร (แก๊ส) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ :: [ 11 พฤษภาคม 2561 | เข้าอ่าน 32 ครั้ง]