032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนิติกร โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย ::  
 
29 มกราคม 2561