032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย ::  
 
29 มกราคม 2561