032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่งนิติกร โดยเลื่อนสอบเป็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ ชั้น ๙ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
 
     
     
 
โพสต์โดย ::  
 
19 กุมภาพันธ์ 2561