032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย ::  
 
22 เมษายน 2561