032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ ่-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย ::  
 
25 เมษายน 2561