032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: นงนุช  
 
9 พฤษภาคม 2561