032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแห่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: นงนุช  
 
21 พฤษภาคม 2561