032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: นงนุช  
 
11 มิถุนายน 2561