032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: นงนุช  
 
27 มิถุนายน 2561