032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๕ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๘ อัตรา ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๙ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๕ อัตรา ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑๐ อัตรา :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: นงนุช  
 
28 มิถุนายน 2561