• 032-523000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 และ 10 - 14 มิถุนายน 2562 บุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน เข้าร่วมอบรม "การดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA)" โดยมี อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงและช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ในการนี้ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้อบรมในการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงพยาบาลหัวหินจัดงานวันสิ่งเเวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้องาน "รักษ์โลก รักสุขภาพ" โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งเเวดล้อม และมีการเเจกกล้าพันธุ์ไม้ให้เเก่เจ้าหน้าที่เเละประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ ลานจิตอาสา โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงพยาบาลหัวหินร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(YEC) จัดโครงการวิ่งเพื่อการกุศล "Prachuap Run For Love @ Hua Hin 2019 (ประจวบวิ่งเพื่อหัวใจรัก 2019)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์(เครื่องมือฟื้นคืนชีพอัตโนมัติ) ให้แก่โรงพยาบาลหัวหิน ณ สวนหลวงราชินี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.45 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหิน ร่วมกิจกรรม ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแว้ดล้อมและคุณภาพชีวิต ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ดำเนินการขุดคลองกำจัดวัชพืช/สิ่งปฏิกูล ณ ห้วยสามพันนาม แยกไฟแดงเขาเสวยราช หมู่ที่ 14 อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


© 2019 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350