ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหินร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เป็นประธานเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ๒๔ ชั่วโมง โดยมีการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(TABLET) จำนวน ๔๐ เครื่อง ให้กับตัวแทนแพทย์และพยาบาลเพื่อต่อยอดการเป็นโรงพยาบาล ๔.๐  ได้เยี่ยมชมหอผู้ป่วยศูนย์หัวใจและสมอง คลินิกศูนย์โรคหัวใจและสมอง และเยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อำเภอหัวหิน จากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งบนพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชหัวหินกรมสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลหัวหิน ๕ เพื่อเป็นศิริมงคลบนที่ดินที่จะก่อสร้าง


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหิน ร่วมบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวรณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน, นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยต้านภัยโควิด - 19 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และระบบการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยต้านภัยโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข  ณ ตลาดฉัตรไชย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


© 2022 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350