• 032-523000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 05.00 น. พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน และคณะเจ้าหน้าที เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง ใส่่บาตร เฉลิมพระเกียรติ ร.10 " โดยมีจุด start ณ บริเวณหน้าวังไกลกังวล เมื่อถึงเส้นชัย ผู้เข้าร่วมวิ่งทุกคนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคม วังไกลกังวล ช่วงสาย เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหิน ร่วมปลูกต้นทองอุไร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ จากนั้น ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการตรวจราชการและนิเทศงาน Service Plan จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 5 ณ โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 และ 10 - 14 มิถุนายน 2562 บุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน เข้าร่วมอบรม "การดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA)" โดยมี อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงและช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ในการนี้ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้อบรมในการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงพยาบาลหัวหินจัดงานวันสิ่งเเวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้องาน "รักษ์โลก รักสุขภาพ" โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งเเวดล้อม และมีการเเจกกล้าพันธุ์ไม้ให้เเก่เจ้าหน้าที่เเละประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ ลานจิตอาสา โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


© 2019 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350