ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ตรวจ OPD จักษุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

Image

แผนกจักษุวิทยา (Department of opthalmology) จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาล (Our Staffs))

- นายแพทย์เทียนชัย  เมธานพคุณ (DR.TIENCHAI  METHANOPPHAKHUN)

- แพทย์หญิงสิรินันท์  วิสุทธิรัตนกุล (DR.SIRINUN  WISUTTHIRATTANAKUL)

- แพทย์หญิงนวลนาง  กายสอน (DR.NUANNANG  GUYSORN)

- นายแพทย์สกล  ตั้งจรรยาธรรม (DR.SAGOL  TANGJANYATAM)

© 2022 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350