บริการห้องพิเศษ

     ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ 
 • แจ้งความประสงค์ โดยตรง 
  เวลา 8.30 น. -20.00 น. ติดต่อได้ที่  “งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1”
 1. กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ทุกวัน 
 2. กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้ ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาล สามารถติดต่อจองได้ทุกวัน โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนถึงวันนัด 
 3. ข้อมูลการจองห้องพิเศษจะถูกบันทึกไว้ในสมุดการจองห้อง   การจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับ ก่อน-หลัง เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง
 4. กรณีผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล รับรองโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน จะได้รับการจ่ายคิวห้องพิเศษ ก่อนเป็นกรณีพิเศษ

การเข้าพักห้องพิเศษ

 1. แพทย์เจ้าของไข้อนุญาตให้เข้าห้องพิเศษได้
 2. จนท.ประจำหอผู้ป่วยพิเศษ จะเป็นผู้ตรวจสอบเองว่าท่าน Admit อยู่หอผู้ป่วยใด และเมื่อถึงคิวท่าน จนท.ประจำหอผู้ป่วยพิเศษ จะประสานงานกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อรับท่านเข้าพักในห้องพิเศษ
 3. การจองห้องพิเศษล่วงหน้า สามารถจองได้ แด่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึงวันที่ท่านมา Admit ท่านจะได้ห้องพิเศษเลย ท่านต้องผ่านกระบวนการ Admit ตามข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน และต้องมีห้องพิเศษที่ว่าง ในวันนั้น ๆ ด้วย (ไม่มีการสำรองห้อง) โดยที่คิวท่านจะเป็นลำดับต้น ๆ เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง
 4. ผู้ป่วยต้องมีญาติเฝ้าอย่างน้อย 1 คนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และต้องเป็นญาติที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาลได้ตามสมควร
© 2022 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350