032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Total knee Arthroplasty (ชุดข้อเข่าเทียม)จำนวน 44 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ :: [ 20 สิงหาคม 2562 | เข้าอ่าน 0 ครั้ง]