032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑๓ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๗ อัตรา และตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ :: [ 29 มิถุนายน 2563 | เข้าอ่าน 349 ครั้ง]
หน้า : [1] [2] [3] [4] [5] >>