032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ :: [ 8 พฤษภาคม 2563 | เข้าอ่าน 393 ครั้ง]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วครารายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๔ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๘ อัตรา และตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ :: [ 1 พฤษภาคม 2563 | เข้าอ่าน 229 ครั้ง]
หน้า : [1] [2] [3] >>