032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๙ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑๘ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑๐ อัตรา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑-๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ :: [ 10 เมษายน 2562 | เข้าอ่าน 88 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๙ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑๘ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑๐ อัตรา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ :: [ 29 มีนาคม 2562 | เข้าอ่าน 283 ครั้ง]
หน้า : << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>