032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๓ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: นงนุช  
 
23 เมษายน 2563