032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วครารายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๔ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๘ อัตรา และตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: นงนุช  
 
1 พฤษภาคม 2563