032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๔ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๘ อัตรา และตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๒ อัตรา :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: นงนุช  
 
25 พฤษภาคม 2563