032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ สหากรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย ::  
 
20 มีนาคม 2562