032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย ::  
 
22 มีนาคม 2562