032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๙ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑๖ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑๐ อัตรา และตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย ::  
 
20 มิถุนายน 2562