032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ยี่ห้อ Bennett ๘๔๐ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๑๘ เครื่อง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒)(ค) :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: บุษรารัช วิไลวรรณ  
 
24 มิถุนายน 2562